Onderzoek

In Nederland wordt veel onderzoek verricht naar slaap en slaap-waakstoornissen. Het is echter niet altijd eenvoudig overzicht te hebben over welk onderzoek in welk centrum wordt verricht. Het platform wetenschappelijk onderzoek van de SVNL heeft als doel een dergelijk overzicht te creëren; initieel voor leden van de SVNL, maar idealiter op termijn ook voor ieder ander die geïnteresseerd is in slaaponderzoek.

Het concept van het platform wetenschappelijk onderzoek is eenvoudig: een onderzoeker of onderzoeksgroep vult een kort format in, waarin onder andere onderzoeksrichting en contactgegevens kunnen worden ingevuld. Deze formats worden naar onderzoeksonderwerp gerangschikt op het ledendeel van de website geplaatst. Tevens is het mogelijk een oproep te doen voor samenwerking, bijvoorbeeld in het kader van een multicenter onderzoek.

Op deze manier kunnen leden van de SVNL:

  • Een overzicht krijgen van lopend slaaponderzoek in Nederland
  • Hun eigen onderzoek onder de aandacht brengen van collega’s in de slaapgeneeskunde
  • Samenwerkingen aangaan met gelijkgestemde onderzoekers, bijvoorbeeld in het kader van een multicenter clinical trial

De huidige versie van het platform wetenschappelijk onderzoek en het in te vullen format is in een pilotfase. Suggesties over verbetering zijn dan ook meer dan welkom, bij voorkeur door een mail naar M.S.Schinkelshoek@lumc.nl, of via de LinkedIn-pagina van de SVNL.

Doet u of uw instelling onderzoek naar slaap of wil je een oproep doen voor samenwerking? Vul het FORMAT nu gelijk in en stuur die naar M.S.Schinkelshoek@lumc.nl voor plaatsing!

Klik HIER voor een overzicht van de onderzoeksrichtingen en de eerste bijdragen van onderzoekers over hun lopend onderzoek.