Accreditatie procedure

Per 31 oktober 2017 zijn de activiteiten van de FSC overgenomen door de Commissie Kwaliteit en Accreditatie van de SVNL. In bijgevoegde stukken kunt u overal waar FSC staat SVNL/CKA lezen.

mw. dr. M.A.J. van Looij, KNO-arts-somnoloog, voorzitter CKA

Accreditatie principes en procedures

Procedure accreditatie

Accreditatie eisen

Accreditatie aanvragen

Indien u van plan bent accreditatie aan te vragen, meldt u dit aan de secretaresse van de CKA, mevrouw Gerrittina van der Ziel met het verzoek u het aanvraagformulier te sturen. Daarbij krijgt u dan ook de exacte omschrijving van de punten toegestuurd, waaraan uw afdeling moet voldoen voordat tot accreditatie kan worden overgegaan.

Mw. G. van der Ziel
Dr. Denekampweg 20
8025 BV Zwolle
038-845 71 71
gvdziel@sein.nl