Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL)

Missie en visie

De Slaapgeneeskundige Vereniging Nederland (SVNL) is een organisatie zonder winstoogmerk die streeft naar bevordering van de gezondheid door optimalisatie van de slaapgeneeskundige zorg. Onder slaapgeneeskundige zorg wordt verstaan alle professionele zorg voor patiënten met slaapproblemen, met inbegrip van kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek.
De SVNL heeft als doel hoogwaardige zorg in het domein van de slaapgeneeskunde te ontwikkelen, zowel op het preventieve als het curatieve vlak.
Om dit doel te bereiken committeert de SVNL zich onder andere aan de volgende activiteiten:

  • organisatie van scholing, training en wetenschappelijke vergaderingen
  • verspreiding van kennis middels publicaties
  • verdieping van kennis middels onderzoek
  • het opstellen van richtlijnen en standaarden met betrekking tot slaapgeneeskundige zorg
  • het ondersteunen van kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging in de slaapgeneeskundige zorg omvattende accreditatie en certificering.
  • behartiging van aan slaapzorg gerelateerde beroepsbelangen
  • het organiseren, aanmoedigen en belonen van wetenschappelijk onderzoek
  • promotie van slaapgeneeskunde als een specialisatie.

De SVNL is pleitbezorger voor het maatschappelijk belang van gezonde slaap.

De SVNL is een forum waar alle aan slaapzorg gerelateerde disciplines thuishoren en vertegenwoordigd zijn. De SVNL bevordert de dialoog tussen de diverse belanghebbende beroepsgroepen en stimuleert de integratie van diverse initiatieven met het oog op de realisatie van interdisciplinaire zorg in de slaapgeneeskunde.