Opleiding

Cursus Cognitieve Gedragstherapie voor Insomnie

Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe

CGT-I training
Cognitieve gedragstherapie voor insomnie

Data 2024:

14 en 15 maart 2024


Unieke tweedaagse CGT-I training voor professionals. Slaap is een basale levensbehoefte. Ongeveer
een kwart van de bevolking hee problemen met het slapen ’s nachts of op het gewenste moment
wakker blijven overdag. Langdurige slapeloosheid (insomnie) komt het meeste voor. Insomnie hee
een belangrijke negatieve impact op de kwaliteit van leven en het psychologisch welzijn. Onbehandelde
insomnie vergroot bovendien de kans op het krijgen van psychopathologie zoals een angst- of
stemmingsstoornis. Lange tijd is gedacht dat het slaapprobleem vanzelf verdwijnt als men de
psychopathologie zou behandelen. Vaak is dat echter niet zo omdat men in een vicieuze cirkel van
slecht slapen is beland. Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-I) is de evidence based eerste
keus behandeling van langdurige slapeloosheid. Gedragsmatige behandeling van slaapproblemen
beperkt zich echter niet tot insomnie. Het is ook inzetbaar bij circadiane ritmeproblemen en
parasomnie.


Het doel van deze tweedaagse CGT-I training is dat cursisten slaapproblemen leren diagnosticeren en
behandelen met kortdurende – cognitief – gedragsmatige behandeling. Tijdens deze cursus wordt er
naast een theoretische inleiding over normale slaap en slaapstoornissen praktisch gewerkt met het
interpreteren van het slaapdagboek, waarin de subjectieve slaap over meerdere dagen wordt
geregistreerd. Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan de slaapanamnese, slaaptherapie en
wordt er geoefend met uiteenlopende casuïstiek. Deze zaken zullen zowel plenair als in kleine
groepen aan bod komen. Somnologen begeleiden de cursus, waarbij er een directe interactie is met de
cursist. Na drie maanden volgt een online supervisie waarin eigen casuïstiek besproken wordt.

Docenten

dr. Ingrid Verbeek, somnoloog, gedragstherapeut
drs. Geert Peeters, somnoloog, GZ-psycholoog
drs. Marsha Hamers, somnoloog, GZ-psycholoog
drs. Caroline Jakimowicz MsC, GZ-psycholoog

Voor meer informatie kijk op:

https://www.kempenhaeghe.nl/kennishuis/nascholing-slaaptherapie/

Informatie online over opleiding Post-HBO slaapgeneeskunde: Assistent Somnoloog

Het draagvlak voor deze opleiding bleek uit de enquête die via de SVNL is gehouden onder arts somnologen (longartsen, neurologen, KNO-artsen, psychologen), VS-ers en PA-ers. Van de 95 respondenten bleek dat het huidige aanbod onvoldoende is (55% onvoldoende en 25% ten dele voldoende) en er een wens bestond tot een landelijke opleiding (66%).

Inmiddels staan de kaders van de opleiding en zijn op elk gebied professionals uit het werkveld bereid gevonden hun expertise in te zetten om een mooie en complete opleiding neer te zetten.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de leer- en toetsplannen. Dit wordt gedaan door 20 professionals (artsen/somnologen, PA-ers/somnologen, long- en KNF-laboranten/somnotechnologen, verpleegkundig specialisten) onder aansturing van de LOI en de werkgroep. De volgende stap in het proces is het maken van de toetsmatrix.  Afhankelijk van het proces is de verwachting dat we in de loop van 2023 de eerste studenten te kunnen verwelkomen.

Uitgebreidere informatie en onder andere ook het beroepsprofiel zijn hier te vinden.

————