Opleiding

Eerste informatie online over opleiding Post-HBO slaapgeneeskunde: Assistent Somnoloog

Het draagvlak voor deze opleiding bleek uit de enquête die via de SVNL is gehouden onder arts somnologen (longartsen, neurologen, KNO-artsen, psychologen), VS-ers en PA-ers. Van de 95 respondenten bleek dat het huidige aanbod onvoldoende is (55% onvoldoende en 25% ten dele voldoende) en er een wens bestond tot een landelijke opleiding (66%).

Inmiddels staan de kaders van de opleiding en zijn op elk gebied professionals uit het werkveld bereid gevonden hun expertise in te zetten om een mooie en complete opleiding neer te zetten.

Op dit moment worden de Leer-en Toetsplannen vorm gegeven. Dit wordt gedaan door 20 professionals (artsen/somnologen, PA-ers/somnologen, long- en KNF-laboranten/somnotechnologen, verpleegkundig specialisten) onder aansturing van de LOI en de werkgroep. Afhankelijk van het proces is de verwachting aan het einde van 2022 de eerste studenten te kunnen verwelkomen.

Uitgebreidere informatie en onder andere ook het beroepsprofiel zijn hier te vinden.

————

Cursus Cognitieve Gedragstherapie voor Insomnie

2-daagse cursus Kempenhaeghe Heeze (NB)

Data 2022/2023:

10 – 11 november 2022 (live) en terugkomdag 9 of 10 februari 2023 (ZOOM)

https://www.kempenhaeghe.nl/kennishuis/nascholing-slaaptherapie/

2-daagse cursus GGZ Drenthe

Najaar: 6 september en 12 oktober 2022

https://slaapcentrum.ggzdrenthe.nl/professionals/scholing