Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen

Op deze pagina is informatie te vinden over alle onderzoekers en onderzoeksgroepen die zich bezighouden met onderzoek naar slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. De pagina is opgedeeld in klinisch en basaal onderzoek.

Doet u zelf ook onderzoek naar slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen en wilt u zichtbaar zijn voor andere slaaponderzoekers in Nederland? Vul dan HIER het format in en stuur dat naar M.S.Schinkelshoek@lumc.nl!

Klinisch onderzoek

Onderzoekslocatie: Amsterdam UMC, Slaap-Waakcentrum SEIN en Spinoza Centre for Neuroimaging
Hoofdonderzoekers: Max Laansma (promovendus), Ysbrand van der Werf, Evelien Lemstra en Karin van Dijk
Onderzoeksonderwerp: fenotypering van REM-slaapgedragsstoornis bij de ziekte van Parkinson en dementie met Lewy lichaampjes
Lopende onderzoeken of projecten:
In de REMIND-studie wordt REM-slaapgedragsstoornis bij mensen met de ziekte van Parkinson en dementie met Lewy lichaampjes onderzocht, door middel van een slaapregistratie (polysomnografie met video), functionele en structurele 7T-MRI en testen voor bewegen en cognitie.
Contact: m.laansma@amsterdamumc.nl
Website: https://www.amphia.nl/patienten-en-bezoekers/afdelingen?dkeyword=slaapcentrum
Onderzoekslocatie: OLVG
Hoofdonderzoekers: de Vries, Ravesloot, van Maanen
Onderzoeksonderwerp: obstructief slaapapneusyndroom
Lopende onderzoeken of projecten:
– EliSA – FDA approval and post-marketing study in Europe to confirm the long-term safety and efficacy of the Genio® system (bilateral hypoglossal nerve stimulation) – multicenter onderzoek
– BiOSA – identificeren biomarkers bij patiënten met OSA – multicenter onderzoek met partners in Koeweit
-CCC/BMI – correlatie observeren complete concentric collapse of the palate tijdens DISE (drug-induced sleep endoscopy) en BMI. Wat is een goede cut-off value?
-Therapy-induced central sleep apneas bij upper airway stimulation
– Supine and non-supine PhOP (pharngeal opening pressure) – multicenter onderzoek met University op Pennsylvania
Contact: researchkno@olvg.nl
Website: https://www.olvg.nl/afdelingen/slaapcentrum/

Basaal onderzoek