Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL)

Lid worden

Voor het aangaan van het lidmaatschap van de SVNL dient u:

  • Aantoonbaar gemiddeld minstens acht (8) uren per werkweek werkzaam te zijn ten behoeve van patiënten in het domein van de slaapgeneeskunde.
  • BIG geregistreerd zijn, d.w.z. u bent arts, tandarts, psycholoog met een BIG registratie, verpleegkundig specialist of phycisian assistant. Mocht u geen BIG registratie hebben, kunt u een beroep doen op het bestuur van de SVNL. Uw verzoek zal door het bestuur op individuele basis worden beoordeeld.

Het lidmaatschap wordt voor een geheel kalenderjaar aangegaan en loopt automatisch door naar volgende jaren. Dit behoudens opzegging voor 1 december van het lopende kalenderjaar of anderszins beëindiging van – of ontzetting uit – het lidmaatschap conform de statuten van de vereniging.

De jaarlijkse contributie bedraagt 50 Euro per jaar, te voldoen op verzoek daartoe door de penningmeester.

U kunt zich als lid opgeven bij de secretaris, te bereiken via mevrouw Nicole Vermeeren (zie webpagina contact). Zij stuurt u het electronische aanmeldformulier.