Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL)

Lid worden

Voor het aangaan van een gewoon lidmaatschap van de SVNL dient u:

  • Het doel en de statuten van de vereniging te onderschrijven én
  • Arts, medisch specialist, tandarts, tandarts specialist, gz- of klinisch psycholoog, physician assistent of verpleegkundig specialist zijn met een BIG-registratie; of via het ESRS examen de titel ‘Certified Expert Somnologists’ of ‘Certified Expert Technologists’ hebben behaald; én
  • Aantoonbaar gemiddeld minstens acht (8) uren per werkweek werkzaam te zijn ten behoeve van patiënten in het domein van de slaapgeneeskunde.

Voor het aangaan van een buitengewoon lidmaatschap van de SVNL dient u:

  • Een meerderjarige zorgprofessional te zijn met affiniteit voor slaapgeneeskunde, maar u voldoet niet aan de criteria voor gewoon lidmaatschap
  • Buitengewoon leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en hebben toegang tot de algemene vergadering (tenzij de algemene vergadering anders besluit). Zij hebben daar geen stemrecht, tenzij ze een actief lid zijn van een commissie binnen de vereniging ( dan hebben ze wel stemrecht voor de duur van de zitting in de commissie).

Het lidmaatschap wordt voor een geheel kalenderjaar aangegaan en loopt automatisch door naar volgende jaren. Dit behoudens opzegging voor 1 december van het lopende kalenderjaar of anderszins beëindiging van – of ontzetting uit – het lidmaatschap conform de statuten van de vereniging.

De jaarlijkse contributie bedraagt 50 Euro per jaar, te voldoen op verzoek daartoe door de penningmeester.

U kunt zich als lid opgeven middels onderstaand aanmeldformulier.