Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL)

Lid worden

Voor het aangaan van het lidmaatschap van de SVNL dient u:

  • Aantoonbaar gemiddeld minstens acht (8) uren per werkweek werkzaam te zijn ten behoeve van patiënten in het domein van de slaapgeneeskunde.
  • BIG geregistreerd zijn, d.w.z. u bent arts, tandarts, psycholoog met een BIG registratie, verpleegkundig specialist of phycisian assistant. Mocht u geen BIG registratie hebben, kunt u een beroep doen op het bestuur van de SVNL. Uw verzoek zal door het bestuur op individuele basis worden beoordeeld. U kunt u verzoek sturen naar A. Pijpers, secretaris SVNL.

Het lidmaatschap wordt voor een geheel kalenderjaar aangegaan en loopt automatisch door naar volgende jaren. Dit behoudens opzegging voor 1 december van het lopende kalenderjaar of anderszins beëindiging van – of ontzetting uit – het lidmaatschap conform de statuten van de vereniging.

De jaarlijkse contributie bedraagt 50 Euro per jaar, te voldoen op verzoek daartoe door de penningmeester.

U kunt zich als lid opgeven middels onderstaand aanmeldformulier.