Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL)

In Memoriam

Guus Declerck

Tot ons groot verdriet vernamen we dat Guus Declerck op 10 april 2020 in de armen van zijn vrouw Lieve overleed. Guus was 86 jaar, maar echt iemand die je eigenlijk nooit zou willen laten gaan.

Guus was als neuroloog en klinisch neurofysioloog Nederlands eerste slaapgeneeskundige, maar eigenlijk doet geen van deze kwalificaties hem voldoende recht aan. Nog voor het woord was uitgevonden, was hij multidisciplinair in hart en nieren. Hij werkte sinds 1994 aan het oprichten van een centrum voor slaap- en waakstoornissen (CSW) binnen Kempenhaeghe, en verrichtte daarbij een huzarenstukje. Het lukte hem zorgverzekeraars te overtuigen dat insomnie net zo goed aandacht en vergoeding behoefde als slaapaandoeningen zoals narcolepsie en slaapapneu. Of de diagnose en behandeling nu thuishoorde bij de psychologie, neurologie of pulmonologie, dat vond hij niet bepalend: voor alles was hij begaan met het leed van de mens achter de patiënt met een slaapstoornis. Hij luisterde naar patiënten en toonde zich betrokken. En hoe. In 1999, bij het afscheidssymposium ter ere van zijn pensionering, werd ‘de grote kleine man’ niet alleen geridderd in de orde van de Nederlandse Leeuw, maar ook bedankt door een ongekend groot aantal aanwezige ex-patiënten.

Guus was een aimabele en bescheiden man. Aanzien speelde geen rol. Maar ondertussen was hij met zijn lieve lach, en zonder dat er ook maar iets van een ego in de weg zat, de wegbereider en grondlegger van erkende slaapzorg in Nederland. En daarbuiten: hij droeg ook belangrijk bij aan de multidisciplinariteit van het slaapcentrum van het UZ Gent.

Wie Guus gekend heeft weet dat zijn betekenis voor onderzoek en behandeling van slaap nog heel ver na vandaag zal echoën. Met zijn oprechte waardering en onvoorwaardelijk geloof in vele jonge onderzoekers en clinici was Guus een stille mentor voor een hele nieuwe generatie. Hij gaf ons het essentiële zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen om niet af te haken bij tegenslag. We zouden lang niet zoveel gedurfd hebben, en lang niet zo ver gekomen zijn, als Guus er niet was geweest met zijn onuitputtelijke vriendelijkheid, enthousiasme en respect. Hij leeft voort in de behandeling en het onderzoek van vandaag en morgen.

We zullen onze toegewijde, inspirerende en altijd geïnteresseerde Guus missen en wensen zijn dierbaren heel veel sterkte met het verlies.

Ingrid Verbeek, Gert Jan Lammers, Dirk Pevernagie en Eus van SomerenDe Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) is in 2015 opgericht. Zij is notarieel vastgelegd en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

De SVNL heeft als doel het verenigen van professionals werkzaam in de klinische slaapgeneeskunde. Daarmee wil zij zowel voor de leden als voor externe belangstellenden het aanspreekpunt zijn voor alle aspecten van slaapgeneeskunde.

De SVNL komt voort uit de Stichting “Federatie algemene SlaapCentra” (FSC), de organisatie die tot voor kort de accreditatie van slaapcentra verzorgde. Deze stichting is inmiddels opgenomen in de SVNL.

De website van de SVNL is in de opbouwfase. Een aantal rubrieken is daarom nog niet van gepaste inhoud voorzien. De Commissie Communicatie van de SVNL heeft zich tot taak gesteld deze website up-to-date te maken.

NIEUWS

Kwart van Nederlanders slaapt slechter sinds lockdown

Een kwart van de Nederlanders slaapt slechter sinds de intelligente lockdown. Dat blijkt uit een onderzoek van FactSnapp in opdracht van Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL).

Tijdens de laatste World Sleep Day kwamen de resultaten van een wereldwijd onderzoek naar buiten, waaruit blijkt dat slaapproblemen de gezondheid en kwaliteit van leven bedreigen. Voorzitter en hoogleraar Slaapstoornissen Gert Jan Lammers van de universiteit Leiden is niet verrast. “Deze ongewone tijd zorgt voor veel verandering in levens. Dat slaap onder druk komt te staan, is dus heel logisch”, aldus Lammers. “Je ziet bij slaapstoornissen vaak dat zelfs als de omstandigheden beter worden de slaapproblemen blijven. Juist daar moet aandacht voor zijn.”

Korter en verstoorder slapen

Bijna een kwart van de Nederlanders, 23,7 procent, geeft in het onderzoek aan dat hun slaap sinds de lockdown meer is verstoord en slechts 7% een verbetering. De slaapduur is gemiddeld amper veranderd maar in gezinnen met kinderen in de middelbare school leeftijd met 19,4% toegenomen. Alleen 50-plussers geven aan dat hun slaap weinig is veranderd (63,5 procent).

Betere prestaties

Een betere slaap verbetert volgens vicevoorzitter dr. Klaas van Kralingen van de SVNL de prestaties van mensen gedurende de hele dag. “Slaap van slechte kwaliteit vergroot ook het risico op verkeers- en arbeid gerelateerde ongevallen en er zijn aanwijzingen dat het zorgt voor snellere veroudering bij mensen”, zegt Van Kralingen. Naar aanleiding van deze alarmerende gegevens biedt de SVNL online slaapadviezen aan.

+++

Geachte Collega’s,

Langs deze weg willen wij u wijzen op adviezen betreffende COVID-19 en slaap centra.

Omdat het voor ons als klein bestuur en minimale bezetting van de werkgroep communicatie onmogelijk is deze via onze sit up to date te houden, verwijzen wij hiervoor naar de site van de AASM, die vrijwel dagelijks een update krijgt. https://aasm.org/clinical-resources/covid-19-faq - f6a0c0206203b87a3 hierbij naar beneden scrollen voor de vragen en antwoorden, waaronder die over PAP gebruik.

Daarnaast kunt u bij specifieke vragen altijd contact opnemen met het bestuur en proberen wij u zo goed als mogelijk van dienst te zijn.

Veel sterkte in deze tijd