Uit onderzoek blijkt vraag naar landelijke opleiding

Na onderzoek onder 95 respondenten onder arts somnologen (longartsen, neurologen, KNO-artsen, psychologen), VS-ers en PA-ers bleek de wens te bestaan voor een landelijke opleiding. Hierop is er gewerkt naar een opleiding Post-HBO slaapgeneeskunde: Assistent Somnoloog. Zojuist is de eerste informatie online over deze opleiding gepubliceerd op de website.

Huidige status opleiding
Inmiddels staan de kaders van de opleiding en zijn op elk gebied professionals uit het werkveld bereid gevonden hun expertise in te zetten om een mooie en complete opleiding neer te zetten.
Op dit moment worden de Leer-en Toetsplannen vorm gegeven. Dit wordt gedaan door 20 professionals (artsen/somnologen, PA-ers/somnologen, long- en KNF-laboranten/somnotechnologen, verpleegkundig specialisten) onder aansturing van de LOI en de werkgroep. Afhankelijk van het proces is de verwachting aan het einde van 2022 de eerste studenten te kunnen verwelkomen.

Meer informatie: https://www.slaapgeneeskundevereniging.nl/wetenschap/opleiding/