Uit onderzoek blijkt vraag naar landelijke opleiding

Na onderzoek onder 95 respondenten onder arts somnologen (longartsen, neurologen, KNO-artsen, psychologen), VS-ers en PA-ers bleek de wens te bestaan voor een landelijke opleiding. Hierop is er gewerkt naar een opleiding Post-HBO slaapgeneeskunde: Assistent Somnoloog. Zojuist is de eerste informatie online over deze opleiding gepubliceerd op de website.

Huidige status opleiding

Inmiddels staan de kaders van de opleiding en zijn op elk deelgebied professionals uit het werkveld bereid gevonden hun expertise in te zetten om een mooie en complete opleiding neer te zetten.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de leer- en toetsplannen. Dit wordt gedaan door 20 professionals (artsen/somnologen, PA-ers/somnologen, long- en KNF-laboranten/somnotechnologen, verpleegkundig specialisten) onder aansturing van de LOI en de werkgroep. De verwachting is dat we in de loop van 2023 de eerste studenten kunnen verwelkomen. Zodra de definitieve datum bekend is, zal deze ruim tevoren verschijnen op deze website.

Meer informatie: https://www.slaapgeneeskundevereniging.nl/wetenschap/opleiding/