Waarde van slaapcentra meer dan aangetoond

Uitingen Zorginstituut Nederland in AD over apneuzorg kwetsend voor patiënten en professionals

De Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL), de Vereniging Kind en Slaap (VKS) en de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) stellen vast dat de zorg rondom slaapstoornissen, in het bijzonder obstructief slaapapneu, opnieuw op een negatieve manier in de media komt.

Voorzitter Sjaak Wijma van het Zorg Instituut Nederland spreekt op 5 oktober 2020, in een interview met het AD, over het schrappen van vergoedingen uit het basispakket. In dat interview zegt hij over de behandeling van slaapapneu in de slaapcentra in ziekenhuizen dat de ‘wetenschappelijk onderbouwing [ervan] weleens heel krap zou kunnen zijn’. Wijma zegt verder: “De laatste jaren zijn er in veel ziekenhuizen slaapcentra gekomen voor mensen met obstructieve slaapapneu, ofwel mensen    die ophouden met ademen in hun slaap. […] Wij zeggen niet dat deze behandelingen uit het pakket gaan, maar dat gebeurt wel als er geen wetenschappelijke onderbouwing komt.”

Kwetsend

Voor patiënten èn zorgprofessionals is het kwetsend en schadelijk om te suggereren dat behandeling voor slaapapneu geen plaats zou hebben in het basispakket en slaapcentra niet op wetenschappelijke basis werken.

Zorgen over commercieel screenen

Als slaapverenigingen maken we ons wel zorgen over de toename van grootschalig (commercieel) screenen op ademhalingsstoornissen in de nacht waarbij vaak onterechte diagnoses slaap apneu worden gesteld met onterechte en dus overbehandeling tot gevolg. Deze screening  gaat voorbij aan de landelijke en gemeenschappelijke opdracht tot doelmatige zorg en de juiste zorg op de juiste plek. Als SVNL, VKS en de NSWO ondersteunen we de inzet van de juiste diagnostiek op de juiste plek. In dit geval door zorgprofessionals met aantoonbare kennis op het gebied van slaapstoornissen.

Zoals onze leden al in eerdere gesprekken richting het Zorginstituut Nederland hebben aangegeven, zien wij het als onze taak om de processen rondom slaapapneu zorg te optimaliseren. Hierbij dienen echter wel realistische tijdspaden en personele investeringen te worden gehanteerd. Het verbaast ondergetekenden dat het Zorginstituut Nederland juist nu de media opzoekt over handen zijnde verbetersignalementen . Het is zaak om in gesprek te blijven. Zo is de voorzitter van de SVNL naar aanleiding van eerdere negatieve beeldvorming in de media al sinds de zomer in gesprek met de Nederlandse Zorg Autoriteit en dat heeft bij ons een positieve indruk achtergelaten.

Wanneer op de juiste gronden de diagnose obstructief slaapapneu syndroom wordt gesteld én een passende behandeling bij de patiënt wordt gestart, is er wel degelijk winst te behalen met de gezondheid en welzijn van patiënten en tevens te besparen op de zorgkosten. In het belang van patiënten zetten we de verbetering van de zorg graag in gezamenlijkheid voort.

Prof. dr. Gert Jan Lammers, mw. Nicole G.J. Wolters
Prof. dr. Ysbrand. D van der Werf

Namens de voorzitters van de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland, de Vereniging Kind en Slaap en de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek