Melatonine: tijd voor een advies vanuit de Nederlandse slaapverenigingen

Het gebruik van melatonine voor slaapproblemen is al langere tijd een bron van zorg voor slaapspecialisten, clinici en wetenschappers.

Deze zorg is tweeledig. Enerzijds maken we ons zorgen over de vaak gebrekkige kennis bij gebruikers en sommige zorgprofessionals, over melatonine, wat géén slaap middel is, maar een hormoon dat onder andere de biologische klok reguleert.
Daarmee is er een gevaar van oneigenlijk en onjuist gebruik, zolang melatonine (als geneesmiddel, dosering ≥0.3mg) nog vrij verkrijgbaar is. Regelmatig is de inzet ervan namelijk niet werkzaam of kan zelfs leiden tot een toename van de klachten. Daarnaast wordt er soms een verkeerde interpretatie gegeven aan melatonine bepalingen.

Anderzijds is het zorgelijk dat melatonine op recept niet voor vergoeding vanuit de basis verzekering in aanmerking komt, wanneer dit wordt voorgeschreven aan zeer specifieke patiënt groepen bij wie het gebruik van melatonine wel geïndiceerd is (in een juiste dosering en bij juist inname tijdstip). Dit kan voor patiënten een reden zijn om van de behandeling af te zien, met alle negatieve gevolgen van dien.

De komende maanden slaan de Nederlandse slaapverenigingen, NSWO, SVNL en VK&S, waarin wetenschappers en clinici met expertise op het gebied van slaap en slaapstoornissen vertegenwoordigd zijn, de handen in één om een advies te formuleren over het inzetten van melatonine bij slaapproblemen. Op deze wijze wordt beoogd vanuit wetenschappelijke basis zowel het bredere publiek, behandelaren en patiënten, als beleidsmakers zo goed mogelijk voor te lichten.
Verdere informatie zal in de loop van deze zomer via onze websites en social media kanalen beschikbaar komen.

Bestuur Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO)
Bestuur Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL)
Bestuur Vereniging Kind & Slaap (VK&S)