Objectief

De Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland beoogt via deze webpagina’s een forum te bieden voor onderzoekers om met elkaar in contact te komen. Door het insturen van een kort profiel van de eigen onderzoeksgroep (via dit format) trachten wij op laagdrempelige manier somnologen en slaaponderzoekers door heel Nederland met elkaar te vinden. Het is tevens mogelijk relevante Nederlandse publicaties onder de aandacht te brengen via de pagina ‘Publicaties’. Ten slotte is het mogelijk promoties op slaapgebied aan te kondigen onder de pagina ‘Promoties’.