RLS stand van zaken anno 2019

Ter ere van het 20-jarig bestaan van de patiëntenvereniging voor RLS organiseren wij op 18 oktober het Symposium:

RLS stand van zaken anno 2019

Onder auspiciën van de SVNL, de NVN en de NSWO


Tijd: 13:00 – 17:00 uur, inloop 12.30 met lichte lunch

Plaats: De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

Toegang: €25, accreditatie 4 punten voor neurologen en huisartsen

Doelgroep: neurologen, slaapartsen, huisartsen, assistenten in opleiding en actief geïnteresseerden


PROGRAMMA

Pathofysiologie van het Restless Legs Syndroom: Dr. W.T.C.M. Pijpers, neuroloog

Diagnose en comorbiditeit van RLS: Drs. K.E. Schreuder, slaapdeskundige

Behandeling en augmentatie van RLS: Dr. R.M. Rijsman, neuroloog

De moeilijk behandelbare patiënt: Dr. A.W. de Weerd, neuroloog

Socio-economische aspecten van RLS: J. Jaarsma , president EFNA


INSCHRIJVEN

Kan via:

administratie@stichting-restless-legs.nl

Of via www.stichting-restless-legs.nl -> artsen info -> save the date

Uitnodiging Symposium Restless Legs – 18 oktober 2019
Graag nodigen wij u uit voor ons symposium op 18 oktober 2019 ter ere van ons 20-jarig bestaan.
U bent van harte welkom!
Wij willen als patiëntenorganisatie het restless legs syndroom zoveel mogelijk onder de aandacht brengen van neurologen en slaapartsen en zouden het fantastisch vinden als u erbij bent.
U vindt in de bijgevoegde flyer ons programma van die dag. In de flyer staat ook hoe u zich kunt aanmelden.
Komt u ook? We zien u graag op 18 oktober in Amersfoort!
Met vriendelijke groet,
Loes Hageman
Voorzitter | Stichting Restless Legs