Accreditatie procedure

Per 31 oktober 2017 zijn de activiteiten van de FSC overgenomen door de Commissie Kwaliteit en Accreditatie van de SVNL. In bijgevoegde stukken kunt u overal waar FSC staat SVNL/CKA lezen.

Dr. K.W. van Kralingen, longarts-somnoloog, voorzitter CKA

Accreditatie Principes en Procedures

Bijlage B: Gang van zaken tijdens visitatie

Bijlage C: Beoordeling